1% od prodaje muzičkih instrumenata vratiti muzičarima

U Srbiji postoji nekoliko stotina hiljada muzičara koji neprestano ulažu novac u svoju opremu. Reč je o ozbiljnom tržištu, koje državi donosi ozbiljna sredstva. S druge strane, država praktično ni na kakav način ne podržava muzičku produkciju.

Naš prvi zahtev koji upućujemo državi je da dobijemo natrag 1% novca od svakog prodatog muzičkog instrumenta ili dodatne muzičke opreme da bismo taj novac mogli da uložimo u muzičku produkciju i izvoz muzike. Taj procenat ne želimo da dobijemo od prodavaca instrumenata, koji su naši pratioci i saborci, već od poreza koji država ubira od prodaje – od naplaćenih 20% PDV-a na svaki prodati instrument, 19 postotaka da ostane državi, a 1 postotak da dobiju reprezentativna udruženja muzičara za konkurse preko kojih će sredstva deliti muzičarima za ulaganje u proizvodnju nove muzike i izvoz muzike.