O nama

Centar za muzički eksport Srbije je reprezentativno udruženje građana koji se profesionalno bave muzikom. Pored muzičara, CEMES je i udruženje profesionalaca u delatnostima neposredno vezanim za muzičku industriju, kao što su muzički snimatelji, muzički producenti, vlasnici muzičkih studija za tonsko snimanje ili probe, organizatori koncerata, muzičkih festivala, muzički urednici u medijima, vlasnici medija vezanih za muziku, muzički novinari, DJ-evi, muzički izdavači, ali i u svim drugim zanimanjima koja se velikim delom svojih aktivnosti bave promocijom muzičkih izvođača – dizajnera, fotografa, video snimatelja, montažera, PR konsultanata i drugih.

Cilj nam je da udruženim snagama izborimo i podstaknemo bolje uslove za širenje, promociju, zadržavanje i poboljšanje pozicija na dosadašnjim tržištima i osvajanje novih tržišta za muziku koju proizvode državljani Republike Srbije, kao i za kreativne usluge koje pružaju ovdašnji profesionalci iz delatnosti vezanih za muziku.

Radi ostvarivanja tih ciljeva, neophodno je da svi navedeni profesionalci udruže sa nama napore i saglase se sa našim inicijativama, da bismo najpre u sopstvenoj državi, a zatim u regionu i na ravni Evropske Unije i drugih tržišta postigli bolji položaj i materijalnu podršku za naš rad. Svako ko se bavi muzikom svestan je da je reč o ozbiljnom i teškom poslu koji je neretko potcenjen i prepušten pravno neuređenim okolnostima.

Ako izvoznici hrane ili industrijskih proizvoda dobijaju podsticaje od države da bi izvozili više, pravo na takve podsticaje treba da dobiju i proizvođači muzike. Ako proizvođač vina ili cementa može da dobije sredstva od države za nastup na nekom inostranom sajmu, i muzički izvođači iz Srbije moraju da dobiju mogućnost da dobiju novčanu podršku za svoj nastup na stranom festivalu. Slična prava treba da dobiju i profesionalci iz delatnosti vezanih za muzičku industriju koji svoje usluge izvoze – svaki dizajner zvuka, kamerman ili producent koji pruža svoje usluge stranim klijentima treba da za to dobije podsticaj.

Snaga jedne asocijacije poput naše je u jasnim idejama kako da ostvarimo zadate ciljeve, ali naša snaga počiva i u brojnosti i povezanosti članova. Zato pozivamo sve muzičare koji se već bave ili nameravaju da se bave izvozom svoje muzike, kao i sve profesionalce iz delatnosti vezanih za muzičku industriju da se registruju na našem sajtu i uključe u rad Centra za muzički izvoz Srbije. Registrovanje na našem sajtu omogućuje svakom individualnom ili kolektivnom članu da se poveže sa ostalim članovima zajednice, da lakše pronađe potrebne muzičare, mesta za nastup ili muzičke profesionalce, a takođe i da se predstavi stranim festivalima i promoterima koji će koristiti našu bazu podataka.