Kreiranje baze podataka muzičkih radnika u Srbiji

Pregled projekta

Predloženi projekat ima za cilj stvaranje sveobuhvatne baze podataka nedovoljno afirmisanih muzičara i ostalih radnika u muzičkoj industriji u Srbiji, zajedno sa web aplikacijom koja omogućava lako pretraživanje i komuniciranje. Projekat će biti finansiran iz sopstvenih izvora, volontiranjem, a sprovodiće ga tim iskusnih web programera i stručnjaka za muzičku industriju u periodu od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Ciljevi

Kreiranje baze podataka

Projekat će uključiti kreiranje baze podataka koja će uključivati informacije o muzičarima, bendovima i drugim radnicima muzičke industrije u Srbiji. Baza podataka će biti dizajnirana tako da se može pretraživati prema lokaciji izvođača, instrumentu koji svira, bendu i drugim relevantnim kriterijumima.

Razvoj web aplikacije

Projekat će takođe uključiti razvoj web aplikacije koja će obezbediti korisnički interfejs za pretraživanje i pristup informacijama u bazi podataka. Web aplikacija će biti dizajnirana tako da bude vidljiva na različitim uređajima, kao što su desktop računari, tableti i mobilni telefoni, korišćenjem Responsive Design tehnologije.

Promocija i umrežavanje

Baza podataka i web aplikacija služiće kao platforma za promociju muzičara i radnika muzičke industrije u Srbiji, kako na lokalnom tako i na međunarodnom nivou. Omogućiće umetnicima da pokažu svoj rad i portfolio i povežu se sa drugim profesionalcima u muzičkoj industriji za saradnju, nastupe, studijska snimanja, fotografisanje, video snimanje, promociju, logistiku i druge srodne poslove.

Unapređenje kvaliteta

Projekat ima za cilj podizanje kvaliteta umetničkog izražavanja, komunikacije i umrežavanja među muzičarima u Srbiji i inostranstvu. Pružajući platformu za predstavljanje njihovog rada i povezivanje sa drugim profesionalcima, projekat će podstaći saradnju i razvoj veština, što će na kraju doprineti rastu i unapređenju muzičke industrije u Srbiji.

Projektne aktivnosti

Razvoj baze podataka

Projektni tim će raditi na kreiranju baze podataka, koja će podrazumevati prikupljanje podataka od muzičara i radnika muzičke industrije u Srbiji. Baza podataka će biti dizajnirana da bude bezbedna, dostupna i ažurna.

Rok za završetak radova: 31.03.2023. godine.

Dizajn i razvoj web aplikacije

Projektni tim će dizajnirati i razviti web aplikaciju koja će korisnicima omogućiti da pretražuju i pristupaju informacijama u bazi podataka. Web aplikacija će biti izgrađena korišćenjem savremenih web tehnologija, kaošto je WordPress platforma i biće testirana njena upotrebljivost i pristupačnost.

Rok za završetak radova: 30.06.2023. godine.

Testiranje korisnika i povratne informacije

Web aplikacija će biti podvrgnuta korisničkom testiranju kako bi se osiguralo da zadovoljava potrebe radnika u muzičkoj industriji i drugih korisnika. Povratne informacije od korisnika će biti prikupljene i uključene u proces dizajna i razvoja kako bi se poboljšala funkcionalnost i korisničko iskustvo web aplikacije.

Rok za završetak testiranja: 30.09.2023. godine.

Promocija

Projektni tim će promovisati bazu podataka i web aplikaciju putem različitih kanala, kao što su društvene mreže, muzički festivali i događaji, kao i preko relevantnih organizacija u Srbiji i inostranstvu. Ovo će pomoći u podizanju svesti o platformi i podstaći muzičare i radnike muzičke industrije da se pridruže i koriste bazu podataka.

Rok za završetak promocije: 31.12.2023. godine.

Održavanje i ažuriranja

Projektni tim će obezbediti tekuće održavanje i ažuriranja baze podataka i web aplikacije kako bi se osiguralo da ona ostane funkcionalna i ažurna. Ovo će uključivati praćenje performansi i bezbednosti platforme, rešavanje svih problema koji se pojave i redovno ažuriranje radi poboljšanja njenih karakteristika i funkcionalnosti.

Budžet

Moguća donacija od 10.000 evra biće iskorišćena za pokrivanje troškova razvoja baze podataka, dizajna i razvoja web aplikacije, testiranje, promociju i aktivnosti na terenu, kao i tekućeg održavanja i ažuriranja. Budžet će biti raspoređen na sledeći način:

  • Izrada baze podataka: € 3.000
  • Dizajn i izrada web aplikacija: € 4.000
  • Održavanje i ažuriranje: € 1.500
  • Testiranje korisnika i povratne informacije: € 500
  • Promocija: € 1.000

Zaključak

Kreiranje baze podataka i web aplikacije za muzičare i ostale radnike u muzičkoj industriji u Srbiji obezbediće preko potrebnu platformu za promociju i umrežavanje sa relevantnim organizacijama i pojedincima.

  • Autori projekta: Vladimir Krakov i Boris Eftovski
  • Trajanje projekta: 01.01.2023. – 31.12.2024.
  • Vrednost projekta:  € 10.000
  • Izvor sredstava: Sopstvena / Volontiranje
  • Partneri:

Projekat sprovodi CEMES (Centar za muzički eksport Srbije).